Videregående Formueret

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Videregående Formueret består af fagelementerne Obligationsret II og Tings- og insolvensret.

Obligationsret II: Målet er at sætte de studerende i stand til at identificere og løse en række centrale obligationsretlige problemstillinger.

Faget indeholder en række centrale obligationsretlige problemstillinger.

Tings- og insolvensret: Målet er at sætte de studerende i stand til at identificere og løse Tings- og Insolvensretlige problemstillinger.

Faget indeholder de grundlæggende regler om pant, individualforfølgning, universalforfølgning og rekonstruktion.

Læringsmål

Viden

 • Obligationsretlig terminologi, argumentation og problemløsning
 • De obligationsretlige regler om personskifte i gensidigt bebyrdende retsforhold, overdragelse af fordringer, fordringers ophør, herunder ved eftergivelse, efterbetaling, condictio in debiti, modregning, passivitet og forældelse, samt hæftelsesformerne, herunder kaution
 • De tingsretlige regler vedr. pantsætning af løsøre og fast ejendom
 • Reglerne om individualforfølgning, herunder udlæg og tvangsauktion
 • Reglerne om universalforfølgning, herunder konkurs
 • Reglerne om rekonstruktion

Færdigheder

 • Identificere, kvalificere og løse obligationsretlige spørgsmål og problemstillinger inden for de af faget omhandlede emner
 • Vise kendskab til og redegøre for indholdet af de relevante obligationsretlige regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål og anvende korrekt obligationsretlig terminologi
 • Demonstrere kendskab til gældende ret på området
 • Identificere det retlige indhold af en tingsretlig og insolvensretlig tvist og beskrive denne i korrekt terminologi
 • Anvende relevante retsregler og retsgrundætninger på faktum
 • Argumentere for og imod forskellige løsninger af tingsretlige og insolvensretlige spørgsmål
 • Løse en konkret problemstilling ved anvendelse af relevante retskilder

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på obligationsretlige spørgsmål
 • Erhverve og anvende viden om de omfattede obligationsretlige emner
 • Kvalificere og løse juridiske problemstillinger i forhold til obligationsretlige regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt obligationsretlig terminologi
 • Redegøre for reglerne om individualforfølgning, universalforfølgning og reglerne om rekonstruktion af virksomheder, samt reglerne om sikkerhed i løsøre og fast ejendom
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til tingsrettens og insolvensrettens regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om sikkerhedsretlige og insolvensretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere og analysere en konkret problemstilling og identificere de relevante retsregler til løsning af den forelagte problemstilling
 • Anvende retsreglerne korrekt ved brug af den juridiske metode

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående Formueret
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLaw of Obligations II and Property law and Insolvency law
ModulkodeBA-EJ-13-16
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes sidste gang efteråret 2019
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i obligationsret II – personskifte i skyldforhold, fordringers ophør, hæftelsesformer, Karnov Group, seneste udgave
 • Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom, Forlaget Pejus, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre, Forlaget Thomson Reuters, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Konkursret, Jurist- og økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Ekesekutionsret, Jurist og økonomforbundets Forlag, seneste udgave