Finansieringsteori

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At sætte den studerende i stand til at foretage investerings- og finansieringsanalyser ved hjælp af videnskabeligt anerkendte metoder. 

Faget koncentrerer sig om grundliggende fordelagtighedskriterier, såvel i forbindelse med investeringskalkuler, som i forbindelse med vurdering af forskellige finansieringskilder.

Læringsmål

Viden

 • Rentesregningsværktøjer
 • De grundlæggende investeringskalkulemetoder: nutidsværdi-, annuitets- og intern rentefods metode
 • Bestemmelse af optimale levetider for anlægsgenstande
 • Teknikker og metoder til at foretage følsomhedsanalyser og kritisk-værdi analyser ved hjælp af IT
 • Kapitalfremskaffelsessiden, herunder den vertikale og horisontale balancestruktur og sammenhængen over til centrale virksomhedsøkonomiske nøgletal
 • Vurdering af forskellige kapitalkilder ud fra relevante kriterier

Færdigheder

 • Foretage relevante analyser og beregninger af f.eks. effektive renter, nutidsværdier m.v.
 • Tolke og vurdere de fundne resultater
 • Demonstrere et grundlæggende kendskab til de mest almindelige finansieringskilder i Danmark og kunne rådgive om valg af disse
 • Kunne identificere og diskutere relevante beslutningskriterier i forbindelse med valg af finansieringskilder – ud over de umiddelbart kvantificerbare

Kompetencer

 • Kunne kortlægge, formulere, analysere og vurdere virksomhedens finansieringsbehov
 • Foretage investeringsanalyser og kritisk-værdi analyser
 • Vælge relevante løsninger og begrunde disse
 • Rådgive om finansiering af aktiviteter under hensyntagen til både juridiske og/eller økonomiske forhold
 • Kunne formidle sin indsigt over for både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt skriftligt sprog

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansieringsteori
Prøveform
Skriftlig
3 timers eksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCorporte Finance
ModulkodeBA-EJ-13-15
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes sidste gang efteråret 2019
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Peter Lynggaard: Investering og finansiering, DJØF Forlag, seneste udgave