Vejens opbygning, fundering og belægning

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Ingeniørgeologi og geoteknik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om råstoffer til vejbygning 
 • Skal have viden om prøvningsmetoder for vejmaterialer
 • Skal have viden om jordforbedringsmaterialer og –metoder 
 • Skal kunne forstå og redegøre for vejbefæstelsers opbygning, funktion og nedbrydning
 • Skal have viden om vejbygning på blødbund
 • Skal have viden om skråningsstabilitet
 • Skal kunne forstå og redegøre for virkninger af vand i vejbefæstelser, skråninger og dæmninger  
 • Skal have viden om metoder til reparation af vejbelægninger 
 • Skal have kendskab til jernbaners fundering

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende metoder til undersøgelse af vejdæmninger og skråninger
 • Skal kunne bestemme sætninger af veje og vurdere sætningers tidsforløb
 • Skal kunne anvende metoder til vejbygning på blødbund
 • Skal kunne bedømme og beregne skråningsstabiltet
 • Skal kunne bedømme vejgeotekniske forsøgs resultater 
 • Skal kunne anvende de danske vejreglers metoder til at dimensionere vejbefæstelser 
 • Skal kunne foretage visuel bedømmelse af vejbelægninger og kunne tolke skadesbilleder 

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi i forhold til vejbelægningstyper og materialer, belægningsegenskaber samt belægningsskader 
 • Skal kunne analysere og håndtere problemstillinger for vejbygning på blød bund 
 • Skal kunne analysere og foretage beregninger af skråningsstabilitet 
 • Skal kunne dimensionere mindre vejbefæstelser 
 • Skal kunne identificere og analysere belægningsskader

Undervisningsform

Forelæsninger, eventuelt suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVejens opbygning, fundering og belægning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHighway Construction and Pavements
ModulkodeB-VT-D5-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet