Vej- og trafikdatabehandling

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Vej- og Trafikteknik, Kort og Planer for det Åbne Land eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til centrale begreber inden for datastruktur og dataorganisering
 • Skal have kendskab til centrale elementer inden for opbygning af databaser
 • Skal have kendskab til grundlæggende håndtering af datastrømme relateret til databaser
 • Skal have kendskab til det officielle Danmarks databasesystemer om veje og trafik
 • Skal have viden om vejregistersystemer, herunder referencesystemet og stamdata samt strukturering af vej-, trafik- uheldsdata, samt kunne forstå principper og procedurer ved opbygning og ændring af vejreferencer
 • Skal kunne gøre rede for rumlige analyser af trafikale forhold ved anvendelse af GIS
 • Skal kunne forstå dataflow fra projektering til entreprenørmateriel ved digital anlæg af veje

Færdigheder

 • Skal kunne definere og foretage databaseudtræk, f.eks. fra et vejregister, med et SQL og kunne bearbejde disse udtræk i et regneark og/eller præsentere resultaterne ved hjælp af GIS
 • Skal kunne anvende et professionelt computerstøttet projekteringsværktøj til modellering af vejprojekter med henblik på en digital beskrivelse af alle indgående elementer fra planlægning over design og anlæg til drift (BIM)

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere muligheder og begrænsninger ved anvendelse af forskellige rumlige analyser
 • Skal kunne vurdere datagrundlaget for at kunne udføre rumlige analyser
 • Skal kunne beskrive et typisk udviklingsforløb inden for rumlig analyse

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVej- og trafikdatabehandling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRoad and Traffic Data Processing
ModulkodeB-VT-B6-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet