Bachelorprojekt med specialisering i veje og trafik

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. – 5. semester på bacheloruddannelsen i byggeri og anlæg med specialisering i veje og trafik eller lignende samt viden, der opnås gennem kursusmodulerne Vejforvaltning, Projektledelse og økonomi samt Vej- og trafikdatabehandling eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om den videnskabelige metode, entrepreneurskab og tilgang anvendt i projektarbejdet samt mulige alternative metoder/tilgange indenfor vejfagene
 • Skal have viden om den danske vejsektors generelle organisering
 • Skal have kendskab til relevant lovgivning og praksis inden for vejområdet

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper 
 • Skal kunne anvende relevante modeller til beregning af belastning på dele af et projekteret vejnet
 • Skal kunne vurdere funktionen af opstillede vej- eller stiløsninger ift. opstillede mål for en given løsning

Kompetencer

 • Skal på selvstændig måde kunne problemformulere, gennemføre, dokumentere og præsentere et projektarbejde omfattende en eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk undersøgelse af en eller flere problemstillinger inden for centrale emner af de vej- og trafiktekniske fag 
 • Skal kunne anvende videnskabelige, relevante metoder på bachelorniveau 
 • Skal kunne opstille robuste tids- og arbejdsplaner for eget projekt 
 • Skal selvstændigt kunne indgå i en dialog med vej- og trafiksektorens parter og professionelle interessenter 
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport 
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater 
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsmæssige tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt med specialisering i veje og trafik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project Traffic and Highway Engineering
ModulkodeB-VT-B6-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet