Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Dette modul undersøger muligheder og metoder til implementering af universelt design og tilgængelighed. Der oparbejdes viden om forandringsprocesser, og hvordan de kan håndteres i egen hverdagspraksis, når nye metoder såsom universelt design implementeres.

Der er fokus på hvilke barrierer der kan være for at skabe et inkluderende bygget miljø, både inden for byggeriet og andre relaterede fagområder, og der ses på den rolle kommunikation og samarbejde spiller her.

På modulet udfordres forståelsen af, hvordan universelt design og tilgængelighed diskuteres, italesættes og samarbejdes om i praksis.

De politiske og fagpolitiske strategier, der definerer de rammer, man arbejder inden for i hverdagen analyseres og forstås. På modulet præsenteres strategiske indsatser på flere niveauer – fra internationale organisationer, såsom FN, til nationale politikker, kommunale strategier og faglige interesseorganisationers politikker til strategiske indsatser i den private virksomhed.

Der er på dette modul en studierejse til Norge/Oslo, hvor det er muligt at studere den norske model og erfaring indgående, igennem centrale norske eksperter og besøge norske cases.

Indhold

Modulet giver indblik i:

 • Implementeringsstrategier og -processer
 • Regulering og policy-værktøjer
 • By- og lokalplanlægning
 • Caseanalyse
 • Den norske model for universelt design – viden og erfaringer

Modulet består af forelæsninger, workshops, casestudier og en studietur.

Opgavetema

Analyse af en kommunal eller regional tilgængeligheds-/universel designstrategi i forhold til implementering og konkretisering i praksis. Der arbejdes med eksisterende strategier og eksisterende cases.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Har viden og indsigt i implementeringsstrategier og – processer forbundet med det byggede miljøs udvikling.
 • Har kendskab til regulering og centrale policy-værktøjer generelt og specifikt i forbindelse med implementering af universelle og tilgængelige design.
 • Har viden om barrierer og løsninger i forbindelse med implementeringen af universelle og tilgængelige design.
 • Har viden om implementering af universelt design og tilgængelighed i byggeri af forskellig skala og brug.
 • Kan identificere konflikthåndtering, teamkultur og roller ifm. Projektarbejde (interpersonel kompetence)

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan anvende centrale teorier, koncepter og metoder til analyse af implementering af og strategisk for universelt design og tilgængelighed.
 • Kan selvstændigt og kritisk overføre relevante teorier og begreber til konkrete implementeringsprocesser af universelt design og tilgængelighed i praksis.
 • Kan identificere og planlægge samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (strukturel kompetence)
 • Kan identificere rolle- og ansvarsfordeling (strukturel kompetence)
 • Kan identificere egne læringsmuligheder fra modulopgave til modulopgave (metakognitiv kompetence)
 • Kan identificere karrieremuligheder med afsæt i opgraderede kompetencer (metakognitiv kompetence)
 • Kan identificere nye strategier for vidensindsamling ift. egen faglighed og tværfaglig samarbejde (metakognitiv kompetence)

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan selvstændigt og kritisk overføre relevante teorier og begreber om implementerings- og forandringsstrategier til konkrete problemstillinger i praksis.
 • Kan på et videnskabeligt grundlag kvalificere universelt design og tilgængelighed i bygge- og implementeringsprocesser.
 • Kan identificere problemstillinger og udfordringer i regulerings- og styringsprocesser forbundet med opførelse og renovering af bygger - med særligt fokus på universelt design og tilgængelighed.
 • Kan designe kvalitative metodiske undersøgelser af implementeringsstrategier.
 • Kan organisere og samarbejde med eksterne parter i forbindelse med projektarbejde (interpersonel kompetence)
 • Kan anvende videnskabelige formidlingsmetoder (strukturel kompetence)

Undervisningsform

Undervisningsformen er forelæsninger, undervisning, opgaveløsning og selvstudie. Studietur og ekskursion/on site besøg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrategi og implementering af universelt design og tilgængelighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
De studerende skal sideløbende med undervisning og selvstudie, skrive et PBL-­projekt. Projektet skal skrives gruppevis. Prøveformen er mundtlig eksamination på baggrund af en skriftlig projektrapport.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategy and Implementation of Universal Design and Accessibility
ModulkodeB-UDT-M2-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet