Universelt design og tilgængelighed i praksis

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Modulet undersøger hvordan man i praksis kan arbejde med universelt design og tilgængelighed med udgangspunkt i eksisterende bygningscases, bygningsprocesser, og deltagernes egne praksis eksempler. Fokus er den konkrete fortolkning af hhv. universelt design og tilgængelighed i praksis.

Der sættes fokus på forståelsen af kvalitet i løsningerne i forhold til begrebs- og kvalitetsforståelse og på, hvad kvalitet er for hvilke brugere. Det inkluderer også studier af hvilken betydning bygningskontekst, bygningsfunktion, bygningstypologi og graden af privat og offentlighed har for den enkelte case.

Modulet undersøger endvidere begreberne brugskvalitet og oplevelseskvalitet i forhold til universelt design og byggeriets praksis, og diskuterer metoder for at arbejde med begge begreber i de studerendes egen praksis. Relationen mellem den konkrete løsningsfortolkning og brugerbehovenes kompleksitet undersøges gennem både teori og eksisterende bygningscases.  De studerendes egen praksis inddrages gennem hele modulet.

Indhold

Modulet giver indblik i:

 • Brugskvalitet og oplevelseskvalitet for forskellige brugersegmenter
 • Teoretiske og metodiske værktøjer til analyse af hhv. universelt design og tilgængelighed i eksisterende bygningscases
 • Caseanalyse som metode
 • Bygningstyper og anvendelser
 • Brugergrupper og brugerbehov i relation til konkret begrebsfortolkning i praksis

Opgavetema

Caseanalyse af eksisterende bygning eller projekt fra de studerendes egen praksis med særligt fokus på brugerbehov og begrebsdefinitioner. Der er mulighed for at arbejde i grupper.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Viden om teoretisk, metodisk og videnskabelig tilgang til caseanalyse.
 • Viden om hhv. brugskvalitet og oplevet kvalitet i relation til universelt design og tilgængelighed.
 • Viden om brugen af specifik universelt og tilgængeligt design til forskellige målgrupper gennem caseanalyser.
 • Viden om eksempler på bygnings- og projektcases, der repræsenterer hhv. universelt design og tilgængelighed i praksis.
 • Kan identificere tværfaglige og fagspecifikke problemstillinger ift. UD i byggeriet (problemorienteret kompetence)

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan sætte teoretiske og metodiske analyseværktøjer i relation til konkrete problemstillinger inden for universelt design og tilgængelighed.
 • Kan foretage caseanalyser på baggrund af teoretisk viden og praksiseksempler.
 • Kan vurdere eksisterende designløsninger ift hhv. universelt design og tilgængelighed.
 • Lærer om og benytter kvantitative metoder til problemanalyse (problemorienteret kompetence)

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Kan analysere praksisprocesser og identificere vigtige faser ift universelt design og tilgængelighed.
 • Kan identificere konkrete forskelle på universelt design og tilgængelighed i praksis.
 • Kan identificere konkrete problemstillinger ift. oplevet kvalitet og brugskvalitet i relation til universelt design og tilgængelighed i praksis.
 • Kan anvende tids- og projektplanlægning (strukturel kompetence)

Undervisningsform

Modulet består af forelæsninger, workshops, praktiske øvelser, caseanalyser, on-site studier af eksisterende bygningscases.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUniverselt design og tilgængelighed i praksis
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med afleveringen af en skriftlig opgave (individuelt eller i gruppe).
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUniversal Design and Accessibility in Practice
ModulkodeB-UDT-M2-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet