Modellernes virkelighed

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Introduktion til teknisk rapportskrivning, samt Virkelighed og modeller

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Som udgangspunkt for projektarbejdet gives de studerende et tema (inden for rammerne af projektmodulets titel) samt et projektkatalog med projektforslag, der bredt dækker fagligheder på overbygningsuddannelsen. Alle projekter-/projektforslag skal indeholde en teknisk-naturvidenskabelig faglighed indenfor statik/stål samt 3d CAD, mekanik og maskinkonstruktion.

 

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have kendskab til og forstå relevante begreber, modeller, teorier og metoder indenfor den relevante faglighed
 • Skal have kendskab til forskellige metoder til videnstilegnelse, og metoder til bearbejdning af en problemstilling
 • Skal kunne beskrive en funktion, i et mekanisk system hvor der sker ændringer i kræfter og bevægelser ved simple mekaniske funktionssammenhænge
 • Skal have viden om dimensionering af konstruktionsdele mod fågangsbelastninger
 • Skal have viden om fastsættelse af rimelige sikkerhedsfaktorer
 • Skal have viden om elementær anvendelse af normer i forbindelse med dimensionering af lastbærende stålkonstruktioner
 • Skal kunne redegøre for indhold og betydning af kravspecifikationer

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne anvende og vælge relevante begreber, modeller, teorier og metoder indenfor den relevante faglighed til bearbejdning af en problemstilling
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en klart struktureret, sammenhængende og præcis måde, både skriftligt, grafisk og mundtligt
 • Skal kunne analysere egen læreproces
 • Skal kunne planlægge og styre et projektarbejde, og kunne analysere projektgruppens organisering af projektarbejdet
 • Skal kunne foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning
 • Skal kunne foretage en kritisk vurdering af relevansen af indhentet viden i forhold til projektarbejdet, samt vurdere de valgte modeller, teoriers og/eller metoders egnethed
 • Skal kunne vise anvendelse af strukturerede og systematiske metoder i produktudviklings- og konstruktionsprocessen
 • Skal kunne forklare væsentlige principper bag materialers egenskaber
 • Skal kunne anvende metoder til at udføre statiske kontrolberegninger i 2 dimensioner

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne deltage i og håndtere forskellige former for projektarbejde i det videre studieforløb
 • Skal på struktureret vis kunne tilegne sig færdigheder og ny viden i det videre studieforløb

Undervisningsform

Projektet gennemføres i projektgrupper med maksimalt 7 medlemmer per gruppe.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModellernes virkelighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReality of Models
ModulkodeB-MT-D2-3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet