Symmetri

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • kender flere eksempler på symmetrigrupper – i geometriske, kombinatoriske og/eller algebraiske sammenhænge

 • kan ræsonnere om væsentlige undergrupper og kvotientgrupper af symmetrigrupper

 • kan udnytte gruppeteoretiske resultater i forbindelse med undersøgelse af symmetri

 • kender og kan illustrere vigtige begreber vedr. gruppevirkninger (bane, stabilisator mv.) i forbindelse med undersøgelse af symmetri

Færdigheder

 • kan i eksempler bekrive analyse af mønstre af geometrisk, kombinatorisk eller algebraisk art ved hjælp af symmetrigrupper
 • kan kommunikere i skrift og tale matematisk korrekt om sammenhæng mellem symmetrigrupper og deres virkninger på objekter
 • kan opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde
 • kan redegøre for aspekter af den historiske baggrund, der førte frem til denne analyse

Kompetencer

 • har opnået et beredskab til at værdsætte og udnytte symmetriegenskaber i forbindelse med matematisk modellering

 • kan medkombinere metoder og resultater fra forskellige matematiske områder (for eksempel algebra med geometri eller kombinatorik).

 • kan sætte sig ind i og forholde sig undrende og kritisk til den historiske udvikling af et matematisk område

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor der i arbejdsprocessen fokuseres på samarbejde med ansvar for egen læring. Projektarbejdet dokumenteres i en projektrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers arbejdsindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSymmetri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSymmetry
ModulkodeB-MAT4-SYM10
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet