Analyse 2

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Analyse 1 og Lineær algebra med anvendelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om differentiable funktioner af flere reelle variable

 • har viden om Taylors formel for funktioner af flere variable og dens anvendelser

 • har viden om invers funktion sætningen og dens anvendelser

 • har viden om implicit funktion sætningen og dens anvendelser

 • har viden om metriske rum og deres anvendelser på funktioner af flere variable

 • har viden om fikspunktsætningen i fuldstændige metriske rum

 • har viden om eksistens og entydighed af løsninger til ordinære differentialligninger

 • har viden om komplekse kurveintegraler

 • har viden om holomorfe funktioner

 • har viden om Cauchys integralformel og residueregning

Færdigheder

 • kan kommunikere korrekt i skrift og tale om relevante abstrakte matematiske resultater og teorier samt deres anvendelse indenfor matematisk analyse, med korrekt anvendelse af matematiske symboler og mekanismer

 • kan behandle konkrete og generelle problemer fra kursets område ved hjælp af de indførte begreber og resultater

 • kan relatere teorien til konkrete eksempler og udregninger

Kompetencer

 • har overblik over relevante emner, begreber og resultater indenfor teorien for reelle og komplekse funktioner

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. §17 i studieordningen. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 137,5 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse 2
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Skriftlig eller mundtlig eller løbende evaluering
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis kurset følges i en kandidatstudieordning, skal den studerende opfylde ekstra kompetencemål.

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis 2
ModulkodeB-MØK4-ANA2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet