Diskret optimering

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • grundlæggende begreber inden for diskret optimering
  • udvalgte konkrete resultater og/eller algoritmer inden for fagområdet
  • modeller for konkrete økonomiske problemstillinger som kan løses vha. diskret optimering

Færdigheder

  • kommunikere skriftligt og mundtligt om abstrakte definitioner samt resultater og/eller algoritmer. Denne kommunikation skal både i skrift og tale kunne ske med korrekt anvendelse af matematiske begreber og symboler og stringente ræsonnementer
  • kommunikere stringente ræsonnementer for resultater og/eller algoritmer
  • anvende resultater og/eller algoritmer på konkrete problemstillinger

Kompetencer

 

  • skal udvikle og styrke sin evne til mundtligt og skriftligt at give en korrekt og præcis matematisk fremstilling
  • kan formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
  • skal kunne anvende begreber og værktøjer til problembaseret projektledelse og reflektere den problembaserede læring for gruppen i en skriftlig procesanalyse for hhv. P0- og P1-forløbet

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning. Projektarbejdet dokumenteres i en P1-projektrapport. Den studerende skal deltage i P1-erfaringsopsamling, udarbejde en P1-procesanalyse og deltage i fremlæggelsesseminar forud for eksamen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 275 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskret optimering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscrete Optimisation
ModulkodeB-MØK1-PRO1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet