Kandidatspeciale

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ud over kvalifikationer svarende til den adgangsgivende eksamen skal den studerende dokumentere kompetencer tilsvarende dem, der sikres ved beståelse af uddannelsens tre forudgående semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold: 

Emner for kandidatprojekter vil som hovedregel blive relateret til igangværende forsknings- og udviklingsaktiviteter i det bredere byggeforskningsmiljø på AAU, og i byggebranchen. Projekter kan gennemføres helt eller delvist i samarbejde med virksomheder eller med andre danske eller udenlandske forskningsinstitutioner. Projektet kan indeholde både teoretiske og eksperimentelle dele og præsenteres i en rapport eller videnskabelig artikel, normalt udfærdiget af 1 - 2 studerende og i overensstemmelse med almindelige videnskabelige principper.

Formål:

Modulet skal give den studerende mulighed at dokumentere viden, færdigheder og kompetencer på kandidatniveau. Specialet gennemføres som problemorienteret projektarbejde hvor den studerende selv formulerer selv det problem, der behandles, og problemformuleringen skal godkendes af vejleder og studieleder før projektet påbegyndes. Projektets problemstilling skal sigte på at give bredere indsigt i ledelsesproblemstillinger i byggeriet, og behandle sammenhæng mellem byggeri, ledelse og organisation, samt informations­teknologi.

Læringsmål

Viden

  • Skal kende de væsentligste videnskabelige teorier indenfor de relevante faglige felter, og være i stand til kritisk at vurdere forskellige typer af viden som indgår i projektet 
  • Skal kunne identificere videnskabelige problemstillinger i relation til projektets problemfelt, og forstå relationerne mellem de relevante forskningsområder

Færdigheder

  • Skal være i stand til at anvende et bredt spektrum af metoder til forskning og udvikling inden for uddannelsens område, og udvælge og inddrage relevant litteratur, relevante eksperimenter eller relevante data med henblik på at fastholde projektets videnskabelige grundlag
  • Skal gennem projektets forløb og ved dets afslutning kunne give en selvstændig og kritisk bedømmelse af valgte teorier og metoder, samt foretage en videnskabelig baseret argumentation for de gennemførte analyser, opnåede resultater og dragne konklusioner
  • Skal kunne kommunikere relevante videnskabelige og professionelle aspekter af projektarbejdet på en klar og systematisk måde til såvel fagfæller som til professionelle interessenter og offentligheden

Kompetencer

  • Skal omsætte sin videnskabelige viden og færdigheder til kompetent professionel praksis ved at gøre produktiv anvendelse af videnskabelige teorier, metoder og redskaber 
  • Skal kunne håndtere projekt-arbejdsprocessen, og selvstændigt igangsætte egne læreprocesser samt tage ansvar for egen faglig udvikling
  • Skal på et professionelt og videnskabeligt grundlag kunne håndtere komplekse arbejdsopgaver samt være i stand til at indgå i en dialog med relevante professionelle interessenter i forhold til kandidatuddannelsens faglighed.
  • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.

Undervisningsform

Vejledning. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig prøve baseret på kandidatspecialet.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeB-LIB-K4-15
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormD

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet