Byggeriets IKT

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået inden for CAD/BIM software.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold: 

 • Klassifikationsmodeller
 • Produkt- og procesmodeller samt IKT-koncepter i byggeriet
 • Bygningsinformationsmodeller (BIM) i historisk perspektiv
 • Byggeriets data og dets anvendelse
 • 2D til nD modeller
 • Byggeriets IKT brancheanvisninger samt regelsæt 
 • Konceptuelmodellering
 • Åbne og lukkede systemer og dataformater.

Formål:

Efter kurset skal den studerende kunne dokumentere grundlæggende viden om koncepter, teknikker og metoder til at opbygge og anvende byggeriets IKT-modeller (CAD/BIM), samt have en forståelse for hvordan disse modeller anvendes i byggeprocessen og konsekvenserne heraf. Endelig skal den studerende kunne redegøre for BIM som henholdsvis en produkt- og en procesmodel.

Begrundelse: 

Udviklingen indenfor IKT de seneste årtier, har medført et stadig stigende krav om tilegnelse af viden. Denne viden er på bagkant af den tekniske IT udvikling, og fordre et pres på udredningen af byggeriets processer i forhold til netop den seneste tekniske formåen, hvorfor den tekniske udvikling skal konfronteres med en grundlæggende parathed og forståelse for det igangværende paradigmeskift fra papirbundet til digital kommunikation. Paradigmeskiftet har vidtgående konsekvenser for byggeriets positionering og overlevelse i det globale samfund samt fagenes relationer, hvilket kræver både en dyb og bred kunnen indenfor flere basale og delvis nye vidensdomæner.

Læringsmål

Viden

 • Have kendskab til den IT tekniske udvikling indenfor byggeriet.
 • Have viden om teknologiens indflydelse på dataorganisering samt datarepræsentation
 • Have kendskab til bygningsdatas historiske udvikling og dennes sammenhæng med den almene samfundsudvikling
 • Have kendskab til objektorienteret modellering, grænseflader til byggeriets traditioner og metoder og implikationerne hermed
 • Have viden om datatyper, datastrukturer og datahåndtering

Færdigheder

 • Kunne argumentere for CAD/BIM systemers muligheder og begrænsninger indenfor et givent problemfelt
 • Kunne gennemføre en reorganisering af data, med henblik på dennes anvendelse i et multiplum af situationer.
 • Kunne planlægge anvendelsen af flere datarepræsentationer, ud fra ét datasæt, med henblik på at nå flere målgrupper.
 • Kunne håndterer objektorienteret forståelsesmodeller i tilstrækkelig grad til at kunne iværksætte en kravspecifikation.
 • Vælge datatyper og strukturer til en given problemstilling, og skal kunne vælge en håndtering heraf der er hensigtsmæssig for situationen.

Kompetencer

 • Skal kunne beskrive en given problemstilling og dets mulige løsninger i struktureret skrift 
 • Skal kunne redegøre for forskelle mellem datahåndteringer i teknisk og forretningsmæssig forstand
 • Skal demonstrere en operationel tilgang til løsningmodeller og kunne præsentere disse
 • Skal kunne argumenterer for hensigtsmæssigheder ved valg eller fravalg af en objektorienteret tilgang til en given løsningsmodel
 • Argumentere for valg af datahåndtering, og kunne argumentere for konsekvenser af alternative valg

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveløsninger i grupper og individuelt, laboratorieøvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByggeriets IKT
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelICT in Construction
ModulkodeB-LIB-K1-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet