Energiproducerende- og omformende systemer

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Grundlæggende mekanik og termodynamik, Calculus, Afløbsteknik og hydraulik, Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug, Ventilationsteknik og Varme- og køleteknik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om funktionskrav og bestemmelse af systemernes belastningsprofiler
 • Skal have viden om vedvarende energisystemer i byggeriet
 • Skal have viden om opbygning og virkemåde af solvarmesystemer og solceller
 • Skal have viden om kredsløbsprocesser og komponenter i varmepumpe- og kølesystemer
 • Skal kunne forstå samspillet mellem forskellige energireservoirtyper, varmepumpesystemer og typiske varme/køleanlæg i bygninger
 • Skal have viden om funktionskrav, myndighedskrav og gældende danske normer vedr. brugsvandsinstallationer og afløb
 • Skal have viden om dimensionering af varmt og koldt brugsvands­system
 • Skal have viden om dimensionering af afløbsinstallationer

Færdigheder

 • Skal kunne opstille funktionskrav og ydelsesprofiler for systemerne
 • Skal kunne dimensionere brugsvands- og afløbsinstallationer ift. funktionskrav
 • Skal kunne anvende metoder til beregning af sol- og skyggeforhold
 • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af solvarme og solceller samt varmepumpe- og kølesystemer

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere og reflektere over de enkelte energisystemers relevans ift. en specifik bygning og det forventede energiforbrug
 • Skal kunne indgå i dialog med byggeriets parter om valg af, herunder fordele og ulemper, ved forskellige typer af energisystemer

Undervisningsform

 • Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEnergiproducerende- og omformende systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveform:

Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnergy Producing and Energy Converting Systems
ModulkodeB-IE-D6-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet