Byggeriets rammebetingelser

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet skal have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have opnået viden om teorier, der beskriver nedenstående fagområder:

 • Skal have viden om byggepolitik og byggepolitiske initiativer.
 • Skal have viden om byggeriets historiske udvikling samt nyere udviklingstiltag.
 • Skal have viden om byggeriets konjunktur og samfundsmæssige betydning.
 • Skal have viden om nationale og international lovgivning i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder.
 • Skal have vide om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed i byggeriet.

Færdigheder

 • Skal kunne demonstrere kendskab til anvendelse af AB og ABR reglerne som grundlæggende aftaleforhold mellem byggesagens parter.
 • Skal kunne redegøre for gældende bekendtgørelse med tilhørende vejledninger for kvalitetssikring.
 • Skal kunne beskrive national og EU lovgivning om indhentning af tilbud og tildeling af ordre i forbindelse med byggeri.
 • Skal kunne beskrive byggeriets historiske udvikling og igangværende udviklingsinitiativer.
 • Skal kunne analysere byggeriets sammenhæng med samfundets generelle konjunkturer.
 • Skal kunne anvende vejledninger og regler omkring arbejdsmiljø i byggeriet.
 • Skal kunne redegøre for arbejdsretslige regler.

Kompetencer

 • Skal kunne redegøre for byggeriets rammebetingelser.
 • Skal kunne relatere et givent projekt til byggeriets rammebetingelser

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg mm.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByggeriets rammebetingelser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFramework Conditions of Construction
ModulkodeB-BLD-K2-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet