Globalisering og byudvikling

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at give de studerende en teoretisk indføring i globalisering og byudvikling med henblik på at forstå̊ byers indbyrdes konkurrencesituation og forskellige udfordringer. De studerende skal opnå̊ en dybere forståelse for årsager og de særlige udtryksformer for især nyere former for byudvikling og omdannelse af storbyer, forstæder samt områder uden for de store byer. Samtidig skal de studerende opnå indsigt i de afledte konsekvenser heraf, i form af nye ulighedsmønstre samt nye relationer mellem kommunale, demokratiske og private aktører. Kurset giver deltagerne en videregående indføring i den internationale globaliserings- og urbaniseringsteori med henblik på at kunne identificere baggrund og konsekvenser for nye byudviklingstendenser. Gennem forelæsninger, studenteroplæg og gruppediskussion trænes de studerende i at identificere, analysere og diskutere problemer i relation til globalisering og byudvikling. De empiriske eksempler hentes primært i den vestlige verden med særlig vægt på Danmark.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Kunne demonstrere viden om teoretiske og empiriske forhold ved nyere byudvikling.

Færdigheder

  • Kunne sammenkæde byudviklingens konkrete former med globaliseringens overordnede strukturer samt konkret bypolitik.
  • Kunne vurdere konkrete byudviklingsprojekters langsigtede effekt i relation til ulighed, social bæredygtighed og offentlig-private relationer.

Kompetencer

  • Kunne identificere, analysere og diskutere problemer i relation til globalisering og byudvikling.
  • Kunne vurdere konkrete tiltags effekt i relation til postindustrielle og post-forstadsområder.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger med tilhørende øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobalisering og byudvikling
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig eksamen med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobalization and Urban Development
ModulkodeB-BBB-K1-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet