GIS som analyseredskab

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold: Kurset giver deltagerne en indføring i GIS som kvantitativt analyseredskab, herunder statistisk beskrivelse og analyse. Endvidere præsenteres de studerende for en gennemgang af eksisterende, offentligt tilgængelige datakilder samt databanker med særlig samfundsvidenskabelig interesse, herunder deres brug i relation til GIS. Endelig diskuteres fordele og ulemper, samt manipulerende elementer ved forskellige udformninger af kortfremstillinger.

Mål: Kurset har til formål at give de studerende en indføring i og et basalt kendskab til analysen af kvantitative data gennem brugen af GIS, herunder brugen af GIS i relation til brugen af andre samfundsvidenskabelige metoder: hvilke styrker og svagheder har GIS, og hvordan kan forskellige metoder kombineres? Kurset skal endvidere sikre, at de studerende er i stand til kritisk at forholde sig til datakilder og deres anvendelsesmuligheder, samt anvendelsen af registre og anden form for eksisterende data.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Bredt overblik over centrale danske og internationale datakilder.
  • Viden om styrker og svagheder ved GIS som kvantitativt metodisk værktøj.
  • Viden om virkemidler i udformningen af kort.

Færdigheder

  • Kunne fremstille kort på basis af rådata samt kunne reflektere over fordele og ulemper ved valg i forbindelse med udformningen af kort.
  • Være i stand til at sammenligne og diskutere fordele og ulemper ved brugen af konkrete dataanalyser og ved tilgængelige databanker i forhold til konkrete problemstillinger.

Kompetencer

  • Kritisk kunne vurdere anvendeligheden af statistiske analyser på grundlag af forskellige datakilder samt anvendelsen af GIS som analytisk redskab.
  • Kritisk kunne evaluere udformningen af kort, herunder valg og fravalg.

Undervisningsform

Kurset foregår som blanding af øvelser og forelæsninger.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGIS som analyseredskab
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig ugeeksamen, med udgangspunkt i kursuspensum, som bedømmes efter gældende karakterskala med intern censur. Eksamen afholdes i samme uge og med samme afleveringstidspunkt som eksamen i 'Sociodemografi', og der stilles en opgave, der tematisk berører samme tema som eksamensopgaven i 'Sociodemografi'. Reeksamen har en varighed af 3,5 dage, såfremt denne alene vedrører ’GIS som analyseredskab’.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGIS as a Tool for Analysis
ModulkodeB-BBB-K1-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet