Projektering af betonkonstruktioner

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. – 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At gøre den studerende i stand til at projektere slapt armerede betonkonstruktioner og betonelementkonstruktioner, herunder at kunne anvende grundlæggende teorier suppleret med selvstændige antagelser samt litteraturstudium til fastlæggelse af beregningsmodeller.

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om stabilitet og robusthed
 • Skal have viden om anvendelsesgrænsetilstanden (Serviceability limit state - SLS) og brudgrænsetilstanden (Ultimate limit state - ULS) for betonelementkonstruktioner
 • Skal have viden om den konstruktive udformning af en betonelementbygning
 • Skal have viden om dimensionering af armering for en plan spændingstilstand
 • Skal have viden om stringermetoden
 • Skal have viden om dimensionering af betonplader efter strimmelmetoden og/eller brudlinjeteorien
 • Skal have viden om karakteristiske usikkerheder, svigtformer og forudsætninger ved dimensionering af betonelementkonstruktioner
 • Skal have om ren bøjning, bøjning med normalkraft, tværbelastning og excentrisk belastning af betonkonstruktioner og -søjler i henhold til en brudgrænsetilstand
 • Skal have viden om vurdere og bestemmelse af laster samt lastkombinationer en betonelement bygning i konsekvensklasse CC3
 • Skal kunne dimensionere udvalgte kompositkonstruktioner og konstruktionssamlinger herunder stabiliserende kompositkonstruktioner i henhold til EUROCODE 4

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne redegøre for den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper – også set i forhold til alternative metoder/tilgange
 • Skal kunne redegøre for de konstruktive og materialemæssige valg samt bygningens robusthed
 • Skal kunne foretage beregningsmæssig eftervisning af udvalgte bærende strukturer og konstruktionssamlinger ud fra gældende normsæt, herunder stabiliserende konstruktioner
 • Skal kunne redegøre for centrale laster, svigtformer og dimensioneringskrav til kritiske konstruktionselementer
 • Skal kunne udføre statisk dokumentation og konstruktionstegninger for bygningskonstruktioner og udvalgte samlingsdetaljer
 • Skal kunne understøtte statisk dokumentation med supplerende beregninger udført vha. FEM
 • Skal kunne modellere og visualisere bygningskonstruktionen i CAD samt demonstrere inddragelse af BIM
 • Skal kunne dimensionere udvalgte betonkonstruktioner og konstruktionssamlinger herunder stabiliserende betonkonstruktioner

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne udføre et projektarbejde omkring projektering af bæredygtige bygningskonstruktioner
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsmæssige tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper
 • Skal kunne udføre en livscyklus vurdering af bygningskonstruktionen

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad procesanalyse er
 • Skal have viden om personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad konsekvensvurdering er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektering af betonkonstruktioner
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Concrete Constructions
ModulkodeB-BA-D5E-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet