Geoteknik og fundering

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Grundlæggende statik og styrkelære og Lineær algebra.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal have viden om projektering og udførelse af funderingskonstruktioner.
  • Skal have viden om projektering af jordtrykspåvirkede konstruktioner. 
  • Skal kunne forstå og redegøre for strømningsproblematikker.
  • Skal have viden om projektering og udførelse af grundvandssænkningsanlæg.

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af jordtrykspåvirkede konstruktioner.
  • Skal kunne redegøre for funderingsmetoder.
  • Skal kunne bestemme bæreevne af enkeltpæle og mindre pæleværker.
  • Skal kunne foretage beregning af grundvandssænkninger.

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi og kunne identificere og analysere geotekniske problemstillinger.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGeoteknik og fundering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeotechnics and Foundation
ModulkodeB-BA-D3E-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet