Bachelorprojekt

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i på 1. – 5. semester på bacheloruddannelsen i bygge- og anlægskonstruktion.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til dimensioneringsmetoder inden for bygge- og anlægskonstruktion, for udvalgte fagligheder inden for bærende konstruktioner og geoteknik
 • Skal kunne forstå interaktionen mellem byggeriets parter
 • Skal have kendskab til udførelsesmetoder og planlægning af projektets udførelse
 • Skal have kendskab til metoder til vurdering af projektets økonomi og rentabilitet
 • Skal have viden om den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet – samt mulige alternative metoder/tilgange.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende dimensioneringsmetoder inden for bygge- og anlægskonstruktioner svarende til normal ingeniørpraksis, for udvalgte fagligheder inden for bærende konstruktioner og geoteknik
 • Skal kunne formidle projektarbejdets resultater gennem statiske dokumentationsrapporter og teknisk dokumentation
 • Skal kunne anvende videnskabelige relevante teorier og metoder på bachelorniveau
 • Skal kunne udarbejde tids- og arbejdsplaner
 • Skal kunne vurdere løsninger for brug af materiel og bemanding i forbindelse med projektets udførelse
 • Skal kunne lave et prisoverslag over det udarbejdede projektmateriale og vurdere projektets rentabilitet
 • Skal kunne redegøre for den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper – også set i forhold til alternative metoder/tilgange.

Kompetencer

 • Skal kunne udføre et projektarbejde omfattende eksperimentelle, empiriske og/eller teoretiske undersøgelser af en eller flere problemstillinger inden for centrale emner i sin uddannelse
 • Skal kunne indgå i en dialog mellem byggeriets parter og være i stand til at indgå som en aktiv beslutningstager i styringen af byggeprocessen
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsmæssige tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeB-BA-B6E-23
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet