Byområders infrastrukturelle anlæg

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået gennem 1. – 2. semester af bacheloruddannelsen i byggeri og anlæg eller lignende samt viden, der opnås i kursusmodulerne Afløbsteknik og hydraulik, Ingeniørgeologi og geoteknik samt Vej- og trafikteknik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om samspillet mellem vejtrafik, regn- og spildevand og infrastruktur i byområder
 • Skal kunne forstå faktorer, der ligger til grund for byernes udvikling og infrastrukturen

Færdigheder

 • Skal kunne udarbejde en vej- og stiplan på bydelsniveau samt kvantificere trafikken på veje og stier
 • Skal kunne indpasse vejtrace i terræn og bebyggelsesplan samt beregne og dokumentere linjeføring, længdeprofil og tværprofiler
 • Skal kunne udforme og beregne overkørsler og prioriterede vejkryds samt parkeringspladser, vendepladser, buslommer mv.
 • Skal kunne udarbejde en plan for bortskaffelse af regnvand på bydelsniveau, idet vandet integreres som et rekreativt element i bydelen
 • Skal kunne dimensionere et afløbssystem for regnvand med hensyntagen til ekstremregn samt klimaændringer
 • Skal kunne dimensionere anlæg til transport, forsinkelse og rensning af regnvand, idet funktionskrav dokumenteres ved simulering, og idet de tekniske løsninger indgår som en naturlig del af de bynære recipienter
 • Skal kunne udarbejde en afløbsplan for spildevand på bydelsniveau, herunder sikre for sammenhæng med det overordnede afløbssystem
 • Skal kunne dimensionere et afløbssystem for spildevand

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere problemstillinger for de infrastrukturelle elementer i by- og landskabsmiljøet på begrundet, bæredygtig vis
 • Skal kunne strukturere og udforme teknisk dokumentation i overensstemmelse med fagenes standarder og tradition
 • Skal kunne kommunikere problemstillinger og løsninger vedrørende de infrastrukturelle anlæg verbalt og grafisk i forhold til såvel fagfæller og andre samarbejdsparter som offentligheden
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage fælles fremlæggelse af projektarbejdes resultater

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, eventuelt suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByområders infrastrukturelle anlæg
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInfrastructures in Towns
ModulkodeB-BA-B3-10
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet