Bionik

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 3. semester eller lign.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at udvikle de studerendes evne til at analysere naturgivne systemer, strukturer, former og konstruktionsprincipper og lade sig inspirere heraf i udviklingen af et designkoncept for et produkt eller et system.

Projektenheden tager udgangspunkt i formprincipper og strukturer, der findes i naturen. De studerende skal med bionik som tilgang og metode kunne udvælge og analysere sin inspirationskilde og give et bud på, hvordan principper herfra implementeres i et designforslag.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teorier og potentialer angående den tværfaglige disciplin Bionik som tilgang og metode for innovativt design og produktudvikling
  • Skal kende til grundlæggende teori, metoder og typiske eksempler på integration af naturgivne principper for konstruktion og funktion i designløsninger
  • Skal have kendskab til systembegrebet og dets relevans for forståelsen af koncept- og produktudvikling

Færdigheder

  • Skal kunne gennemføre analyse af naturgivne objekter og systemer, med henblik på at redegøre for konstruktions- og funktionsprincipper
  • Skal kunne identificere og modellere karakteristiske konstruktions- og funktionsprincipper i de naturgivne inspirationskilder
  • Skal kunne implementere et eller flere naturgivne principper for konstruktion og funktion i et nyt design

Kompetencer

  • Skal kunne udvælge og anvende udvalgte naturgivne principper til at udvikle et selvstændigt design, hvor disse principper integreres i form, teknologi og funktion i et løsningsforslag

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBionik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBionics
ModulkodeAODIB4K161
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design