Produkt og proces

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Arkitektur & Designstudiets almindelige adgangsbetingelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal gøre de studerende bekendt med grundbetingelserne for udarbejdelse af løsningskoncepter med udgangspunkt i en given problemstilling og en given produktkontekst, samt træne observation, analyse og udvikling af ingeniørfaglig og designmæssig kvalitet. De studerende skal således arbejde med redesign indenfor en produktkategori, som fremstilles industrielt. Der lægges i modulet vægt på integration af funktion, teknik og form i en løsning, som løbende evalueres i forhold til en simpel kravspecifikation, de studerende selv udarbejder. Det er dertil projektets mål, at en iterativ udviklingsproces praktiseres og opøves igennem projektarbejdet.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne demonstrere basal viden om fagets grundlæggende ingeniørmetodiske og tekniske tilgang til designaktiviteter
 • Skal metodisk kunne analysere og redegøre for de tekniske og funktionelle karakteristika samt formmæssige virkemidler ved et givent produkt
 • Skal have basal viden om et givent produkts konstruktion og opbygning
 • Skal have kendskab til systematiske metoder til videnstilegnelse og metoder til bearbejdning af en problemstilling i et omfang, så der præcist kan redegøres og argumentere for projektets teori og metodevalg

Færdigheder

 • Skal kunne foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning
 • Skal kunne analysere observationer og eksisterende løsninger og specificere simple tekniske og funktionelle krav til ny løsning
 • Skal kunne analysere en ingeniørfaglig problemstilling under hensynstagen til teknologiske og markedsmæssige rammer og ud fra denne analyse opsætte krav til et produkt
 • Skal kunne demonstrere evnen til systematisk at udvikle tekniske løsninger, der igennem planlagt vekslen mellem prototyping og evaluering imødekommer givne krav
 • Skal kunne integrere form, teknik og funktion på grundlæggende niveau
 • Skal kunne planlægge og styre et projektarbejde, og kunne analysere og reflektere over styrker og svagheder ved projektgruppens organisering af projektarbejdet

Kompetencer

 • Skal systematisk kunne udvikle forslag til løsning af gængse problematikker på baggrund af observation, nuværende løsninger og heraf specificerede krav
 • Skal kunne kommunikere en løsning, hvor der redegøres for tekniske og funktionelle aspekter samt formmæssige karaktertræk, og hvor anvendte metoder og proces synligt understøtter en systematisk ingeniørfaglig tilgang
 • Skal kunne håndtere og styre forskellige former for organisering af projektarbejde
 • Skal kunne vurdere udarbejdede ingeniørfaglige tekniske løsninger for en given problemstilling i et markedsmæssigt perspektiv eksempelvis gennem bæredygtighedsvurdering af et konkret produkt
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukt og proces
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduct and Process
ModulkodeAODB2P165
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design