Form og teknik 2: Form og produktion

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Arkitektur & Designstudiets almindelige adgangsbetingelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at introducere designmetoder- og teorier, som grundlag for at forstå, beskrive og skabe form, rum og konstruktion, samt at sætte dette i sammenhæng med produktionsmetoder og materialevalg. Modulet skal give de studerende mulighed for at tilegne sig viden om og øve kompositoriske principper indenfor geometrisk og organisk form og bringe formen i samspil med produktionsmetoder, konstruktiv løsning og materialevalg.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have udvidet kendskab til terminologi indenfor organisk og geometrisk form, rum og konstruktion herunder ingeniørfaglig beskrivelse af materialer
  • Skal have grundlæggende kendskab til formanalytiske og formgenererende metoder og principper indenfor organisk formgivning herunder formbegreber som komposition, proportion, harmoni/kontrast, helhed/detalje, abstrakt og naturidentisk form samt fladers afgrænsning, overgange og forløb
  • Skal erhverve sig viden om materialer og produktionsmetoder i relation til en konkret designfaglig problemstilling
  • Skal have kendskab til principper indenfor samspillet mellem form og produktionsmetoder, herunder forståelse for konstruktiv løsning og materialevalg

Færdigheder

  • Skal kunne foretage formanalyser med anvendelse af den tilknyttede terminologi og metodik
  • Skal kunne beskrive og vurdere samspillet mellem form og produktionsmetoder herunder forståelse for konstruktiv løsning og materialevalg
  • Skal kunne fremstille modeller i god visuel kvalitet indenfor det geometriske og organiske formområde, som demonstrerer en forståelse af de formanalytiske metoder, produktionsmetoder, konstruktiv løsning og materialevalg

Kompetencer

  • Skal kunne designe et objekt med anvendelse af centrale formbegreber som komposition, proportion, helhed/detalje, abstrakt og naturidentisk form samt en bevidsthed om fladers afgrænsning, overgange og forløb
  • Skal kunne demonstrere forståelse for samspillet mellem form, produktionsmetoder, konstruktiv løsning og materialer på et grundlæggende niveau i relation til et givent objekt

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForm og teknik 2: Form og produktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelForm and Technique 2: Form and Production.
ModulkodeAODB2P164
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design