Ingeniørens teori og metode i designfeltet

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Arkitektur & Designstudiets almindelige adgangsbetingelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til væsentlige teorier og metoder indenfor ingeniørens designfaglige arbejdsfelt, herunder hvorledes de studerende kan forstå og tilgå designopgaven analytisk, metodisk, teknologisk og formmæssigt. Dette interdisciplinære felt udfoldes i lyset af kulturelle, sociale, teknologiske og samfundsmæssige kontekster og diskuterer samtidig udgangspunktet for den faglige selvforståelse og position i forhold til traditionelle designere og ingeniører.                             

Endvidere introducerer modulet til udviklinger inden for teknologi-, arkitektur-, by- og designhistorien, og giver overblik over og forståelse for væsentlige teknologier, stilarter og perioder samt grundlæggende kendskab til centrale værker og betydende teoridannelser inden for teknologi-, arkitektur-, by- og designhistorie i perioden fra antikken frem til 1800-tallet.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal demonstrere grundlæggende kendskab til ingeniørfaglige teorier og metoder i både historisk og nutidig kontekst
  • Skal demonstrere grundlæggende viden om arbejdsfeltet; analytisk, metodisk, teknologisk og formmæssigt
  • Skal demonstrere grundlæggende viden om centrale teoridannelser, projekter og værker indenfor teknologi-, arkitektur-, by- og designhistorie i perioden fra antikken frem til 1800-tallet

Færdigheder

  • Skal kunne redegøre for og reflektere over ingeniørfaglige teorier og metoder i både historisk og nutidig kontekst
  • Skal kunne redegøre for centrale teoridannelser indenfor arkitektur, by- og designhistorie

Kompetencer

  • Skal kunne analysere og anvende ingeniørfaget metodisk, teoretisk og historisk til at arbejde med designfaglighed og andre beslægtede fagligheder.
  • Skal grundlæggende kunne reflektere over aspekter af teknologi-, design-, arkitektur- og urban designhistorie og relatere disse aspekter til tekniske og designmæssige overvejelser i designprocessen

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIngeniørens teori og metode i designfeltet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory and Method of the Engineer within the Design Field
ModulkodeAODB2K163
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design