Bygning og lys

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Arkitektur & Designstudiets almindelige adgangsbetingelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at gøre de studerende bekendt med grundbetingelserne for udarbejdelse af skitseforslag med udgangspunkt i en given problemstilling og et givent sted, samt træne registrering, analyse og udvikling af ingeniørfaglig og arkitektonisk kvalitet. I modulet udarbejdes forslag til udformning af mindre bygninger af træ i kendt sammenhæng, under hensyntagen til sollys og som let konstruktion.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne afgrænse og redegøre for viden til brug ved udarbejdelse af et skitseforslag til en bygning af begrænset teknisk kompleksitet
 • Skal kunne demonstrere viden om principperne for dobbelt retvinklet projektion i analoge og digitale repræsentationsformer
 • Skal kunne demonstrere grundlæggende viden om træhusbyggeri, herunder bærende struktur, konstruktiv træbeskyttelse og klimaskærm
 • Skal kunne demonstrere grundlæggende viden om solens gang på himlen på danske breddegrader og konsekvensen for lys og skygge i bygninger
 • Skal kunne demonstrere viden om grundlæggende formmæssige kvaliteter og være i stand til at formidle sådanne kvaliteter i eget projektforslag

Færdigheder

 • Skal kunne identificere og beskrive problemer og potentialer for udvikling af et forslag til en bygning af begrænset teknisk kompleksitet og med givne rammer
 • Skal grundlæggende kunne tegne plan, snit og opstalt af et træhus
 • Skal kunne foretage simpel dimensionering af et strukturelt træelement og foretage en tektonisk bearbejdning af en detalje i træ
 • Skal grundlæggende kunne formgive et rum med lysåbninger så specifikke lys- og skyggevirkninger opnås
 • Skal grundlæggende kunne relatere en bygning til en given kontekst
 • Skal selvstændigt kunne udvikle forslag til en bygning på baggrund af en kombination af enkle givne samt selvstændigt udviklede rammer
 • Skal kunne anvende fagets grundlæggende analoge og digitale visualiseringsmetoder til at udvikle og formidle eget projektforslag

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over eget arkitekturforslag indenfor et emne af begrænset teknisk kompleksitet i en forud specificeret kontekst
 • Skal grundlæggende kunne reflektere over indarbejdelsen af tekniske aspekter i en arkitektonisk sammenhæng
 • Skal kunne organisere, gennemføre og reflektere over gruppearbejde og problembaseret projektarbejde

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBygning og lys
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBuilding and Light
ModulkodeAODB1P165
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design