Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Arkitektur & Designstudiets almindelige adgangsbetingelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Problembaseret læring i videnskab teori og samfund har til formål at introducere den studerende til teorier, metoder og modeller til analyse af problemstillinger, der er relevante for løsningen af et integreret designprojekt. De studerende introduceres til metoder for udvikling og ledelse af et projektarbejde i samarbejde med andre studerende, og sættes i stand til at analysere de videnskabelige og samfundsmæssige forhold, som betinger problemorienteret projektarbejde.

I problembaseret læring tages der udgangspunkt i et virkeligt problem; dvs. at både problemet og potentielle løsninger er indlejret i en teknologisk og samfundsmæssig kontekst. At arbejde problemorienteret indebærer således identificering af relevante kontekstuelle sammenhænge, herunder menneskelige og samfundsmæssige behov, og inddragelse af disse i udviklingen af en problemløsning.   

I et problembaseret projektarbejde er det derfor centralt at udnytte og udvikle projektgruppens samlede kapacitet inden for samarbejde, læring og projektstyring; samtidigt med at den enkelte får mulighed for at udfolde og udvikle viden, færdigheder og kompetencer. 

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde;
 • redegøre for forskellige tilgange til identifikation, analyse og vurdering af ingeniørvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv;
 • redegøre for konkrete metoder til at udføre denne analyse og vurdering, herunder eksempelvis aktør- og interessentanalyse, dataindsamlingsformer og bæredygtighedsvurderinger.

Færdigheder

 • planlægge og styre et problembaseret studieprojekt;
 • analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres;
 • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter;
 • reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • reflektere over hvorledes ingeniørvidenskaberne er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling
 • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de menneskelige og samfundsmæssige sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå eksempelvis aktørinddragelse.

Kompetencer

 • reflektere og udvikle egen læring bevidst;
 • indgå i og optimere kollaborative læreprocesser;
 • Forholde sig til de bæredygtighedsrelaterede konsekvenser, der er forbundet med anvendelse af teknologiske løsninger
 • Give et kvalificeret svar på, hvorvidt en løsning er menneskeligt eller samfundsmæssigt nyttig.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-Based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeAODB1K163
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design