Modelleringsteknik og renderingsmetoder i 2D

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Arkitektur & Designstudiets almindelige adgangsbetingelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer de studerende til arbejdet med repræsentation af rumlighed, struktur og form i 2 dimensioner som en integreret del af designprocessen ved anvendelse af CAD-baserede værktøjer. I modulet tages der udgangspunkt i en model eller et rum, der bearbejdes på skitsemæssigt niveau gennem anvendelsen af todimensionale tegninger og tegningsstandarder hvor sammenhængen mellem rumlighed, struktur og kontekst skal udtrykkes. Derudover er der fokus på at den studerende introduceres til at skabe workflows mellem 2D og 3D i en designproces.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have kendskab til 2D-tegning som en integreret del af den integrerede designproces ved anvendelse af CAD-baserede værktøjer
  • Skal have kendskab til teknisk repræsentation af rumligheder i 2D-tegningsformat
  • Skal have kendskab til workflow mellem 2D og 3D som en del af designprocessen

Færdigheder

  • Skal kunne producere plan, snit og opstalt som en del af et teknisk CAD-baseret workflow
  • Skal kunne dokumentere en rumlighed i 2 dimensioner
  • Skal kunne vælge relevante snit i en rumlighed til kommunikation af et design
  • Skal kunne aflæse og udføre 2D-teknisk tegning, herunder tegning af detaljer

Kompetencer

  • Skal kunne arbejde med CAD-baseret programmel på grundlæggende teknisk niveau
  • Skal kunne anvende et workflow der binder 2D-tegning i plan, snit og facade sammen med 3D
  • Skal kunne forstå og anvende 2D-tekniske tegninger og tegningsstandarder hvor sammenhængen mellem rumlighed, struktur og kontekst skal udtrykkes

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModelleringsteknik og renderingsmetoder i 2D
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModeling Technique and Render Methods in 2D
ModulkodeAODB1K162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design