Tektonik: Materialer, konstruktion og form

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Arkitektur & Designstudiets almindelige adgangsbetingelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem modulet introduceres de studerende til grundlæggende begreber indenfor statik og styrkelære. Der introduceres til materialekendskab for specifikation af materialer og deres egenskaber. Endvidere introduceres grundelementerne i Tektonisk Design, der handler om form med samspil mellem konstruktive, styrkemæssige og stoflige aspekter.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til grundlæggende konstruktionselementer og -typer
 • Skal have kendskab til kraft- og momentbegrebet samt ligevægtsligninger og ækvivalensbetingelser
 • Skal have kendskab til tværsnitskonstanter for plane bjælker, herunder areal, inertimoment og modstandsmoment
 • Skal have kendskab til spændinger i plane bjælker / rammer / gitre
 • Skal have kendskab til konstruktionsmaterialers mekaniske egenskaber, herunder specielt lineært elastiske materialer
 • Skal have viden om grundelementerne i tektonisk design, herunder væsentlige konstruktionstypologier og deres statiske virkemåde samt konstruktive, styrkemæssige og stoflige karakteristika

Færdigheder

 • Skal kunne opstille statiske modeller for samt beregne reaktioner, snitkræfter og deformation i plane gitter-, bjælke-, og rammekonstruktioner samt kunne afgøre statisk bestemthed/ubestemthed
 • Skal kunne beregne tværsnitskonstanter for plane konstruktioner, herunder areal, statisk moment, inertimoment og modstandsmoment
 • Skal kunne anvende elasticitetsteorien til beregning af spændinger i disse konstruktioner til eftervisning af konstruktionens bæreevne
 • Skal kunne foretage stabilitetsberegninger på centralt belastede søjler

Kompetencer

 • Skal kunne argumentere for og vælge relevant ingeniørfaglig metodik og tilgang for analyse og løsning af simple problemstillinger
 • Skal kunne reflektere over sammenhængene mellem konstruktionstypologier og materialeegenskaber, og kunne anvende disse til at skabe et helstøbt design for et tektonisk artefakt
 • Skal kunne definere og sammenligne diverse materialerelaterede egenskaber på baggrund af konkrete observationer og materialedatabase

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTektonik: Materialer, konstruktion og form
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTectonics: Materials, Structure and Form
ModulkodeAODB1K161
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design