Klimasimulering i byens rum og bygninger: Konceptuelle overvejelser

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1, - 4. semester eller lign.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at introducere de studerende til arbejdet med designet af byens rum på konceptuelt arkitektonisk niveau gennem brug af ingeniørfaglige discipliner. Modulet tager udgangspunkt i klimaet og hydrologien i byens rum og hvordan det kan anvendes som en aktiv og integreret del af designprocessen. De studerende introduceres til dette arbejde gennem bearbejdelsen af et volumen placeret i byens rum på et konceptuelt niveau. Fokus er på at skabe et byrum, der sikrer et godt udemiljø, samt på rammerne for at designe bygninger med godt dagslys og mulighed for udnyttelse af passiv solvarme.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om vind, vand og støj i byens rum som en forudsætning for designprocessen
 • Skal have viden om anvendelsen af relevante metoder i arbejdet med klimatiske parametre i byens rum
 • Grundlæggende viden om byens hydrologi og afstrømningsforhold
 • Grundlæggende viden om samspil mellem byens rum og vind

Færdigheder

 • Skal kunne analysere hvordan klimaet (sol, vind, vand og støj) i et byrum kan være med til at påvirke designet af bygningsvoluminer på konceptuelt niveau
 • Skal kunne anvende parametrisk modellering til undersøgelse af designoptimering
 • Skal kunne designe og analysere simple afvandingssystemer
 • Skal kunne beskrive og kvantificere væsentlige vindfænomener i det bebyggede rum

Kompetencer

 • Skal kunne anvende ingeniørfaglige analyser af vind, sol, vand og støj i byens rum som en del af designprocessen og belyse arkitektoniske konsekvenser af forskellige scenarier
 • Skal kunne vurdere og analysere sammenhænge mellem byens hydrologi og byens funktion som en aktiv og integreret del af designprocessen
 • Skal kunne vurdere og analysere samspillet mellem vind og byens funktion som en aktiv og integreret del af designprocessen

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlimasimulering i byens rum og bygninger: Konceptuelle overvejelser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClimate Simulation in Urban Space and Building: Conceptual Reflections
ModulkodeAODAUB5K162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design