Urbane teknologier 1: Lys, energi og trafik

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens BSc01 - BSc03 eller lign.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give et indblik i det byggede miljøs kompleksitet. Modulet fokuserer på byens tekniske systemer og giver viden og værktøjer til at arbejde med trafik, lysforhold og bebyggelsestæthed. Disse forhold relateres til byens struktur og form og gør den studerende i stand til at forstå det byggede miljø og aflæse/analysere dens systemer, strukturer, form og densitet.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om byens infrastrukturelle systemer herunder vejteknik
 • Skal have viden om og forståelse af byklima og komfortkriterier herunder sol, skygge, dagslysforhold og energipåvirkning
 • Skal have viden om analysering af det byggede miljø
 • Skal have viden om urban densitet og beregning heraf
 • Skal have tilegnet sig generel teoretisk viden om byens rumlighed og komposition

Færdigheder

 • Skal kunne forstå byens tekniske systemer
 • Skal kunne anvende vejtekniske færdigheder i bydesign
 • Skal kunne foretage og anvende analyser af det byggede miljø
 • Skal kunne forstå og anvende densitetsbegrebet
 • Skal kunne forstå og anvende viden om byklima og komfortkriterier

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere hvorledes tekniske forhold kan inddrages som udgangspunkt for opstilling af designkriterier
 • Skal kunne vurdere hvorledes en bebyggelse påvirker trafikale og daglysmæssige forhold
 • Skal kunne omsætte tekniske problemstillinger til rumlige designkoncepter

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUrbane teknologier 1: Lys, energi og trafik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Technologies 1: Light, Energy and Traffic
ModulkodeAODAUB4K131
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design