Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • centrale temaer og problemstillinger i tysk samfundstænkning med særligt henblik på det 19., 20. og 21. århundrede i en kultur- og socialhistorisk sammenhæng
  • udvalgte samfundsteorier i en kultur- og socialhistorisk sammenhæng

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende udvalgte samfundsteorier i analysen af moderne samfundsfænomener på et avanceret akademisk niveau

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til 

  • at reflektere kritisk og på et avanceret akademisk niveau over samfundsanalytiske og -teoretiske problematikker i en kultur- og socialhistorisk sammenhæng.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk samfundsanalyse og samfundstænkning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri hjemmeopgave.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Social Analysis and Social Theory
ModulkodeKATYSK20138
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet