Tysk film

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

  • og forståelse af tysk film i en film-, kultur-, litteratur- og socialhistorisk sammenhæng
  • og forståelse af filmteori og filmanalysemetoder

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende filmteori og filmanalysemetoder i bearbejdningen af udvalgte problemstillinger på et avanceret akademisk niveau

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at reflektere kritisk og på et avanceret akademisk niveau niveau over tysk films udtryksformer i en film- og kultur-, litteratur- og socialhistorisk sammenhæng.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk film
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på tysk i: Tysk film (German Film).
Prøven har form af en fri hjemmeopgave.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.

Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Omfang: 5 ECTS-point.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman movie
ModulkodeKATYSK20137
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet