Fluid mekanik

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i ”Energiomsætning og termodynamik”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • modeller til beskrivelse af strømninger
 • materialers egenskaber som fluid
 • modeller til beskrivelse af fluid dynamik

Færdigheder

 • karakteriserer en given strømning og dele af strømninger som laminær/turbulent, viskos/inviskos, stationær/instationær eller kompressibel/inkompressibel
 • analysere simple fluid statiske problemer og endvidere kunne beregne tryk og kræfter samt opdriftskræfter
 • anvende Bernoulli’s ligning samt redegøre for hvornår betingelserne for ligningen er opfyldt
 • forklare de enkelte led i Navier-Stokes ligninger samt kontinuitets-ligningen og håndtere forsimplinger af disse ligninger
 • redegøre for visse dimensionsløse tals betydning for en strømning samt anvende disse tal til formulering af løsninger
 • vælge og anvende korrelationer for kræfter og trykfald i både interne og eksterne strømninger
 • forklare konceptet for et grænselag og beregne effekten af grænselaget i form af tykkelse og kræfter

Kompetencer

 • modellere fluidfænomener i relation til materialer
 • beskrive flydende materialers egenskaber og finde værdier ud fra tabeller, korrelationer og tilstandsligninger
 • vælge strømningskomponenter og måleteknikker til en anvendelse ud fra karakteristikker, korrelationer og overslagsberegninger

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og løsning af opgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFluid mekanik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Formen vil enten være skriftlig, mundtlig eller både og. Fastsættes i
semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFluid Mechanics
ModulkodeTBIBDB17504
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design