Modeller, mekanik og materialer

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset kombinerer elementer fra matematisk pensum (mat) med elementer fra styrke- og materialepensum (mek).
Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • forskellige materialetyper og materialeegenskaber (mek)
 • korrosion og overfladefænomener (mek)
 • kræfter, momenter og ligevægtsbetingelser for plane og rumlige kraftsystemer (mek)
 • statik, friktion og snitkræfter (mek)
 • massemidtpunkt og inertimoment (mek)
 • spændinger og deformationer i simple plane bjælker (mek)
 • 2D og 3D vektorer, prikprodukt, krydsprodukt samt anvendelser heraf (mat)
 • opstilling og løsning af lineære ligningssystemer (mat)
 • invers matrix (mat)
 • første og anden ordens differentialligninger (mat)

Færdigheder

 • opstille modeller for statiske og fænomener (mek)
 • bestemmer spændinger og tøjninger i simple, lineærts elastiske konstruktionselementer (mek)
 • benytte statik ved beregning af bl.a. reaktionskræfter og snitkræfter samt redegøre for anvendte modelantagelser (mek)
 • beskrive og begrunde materialevalg og deres mekaniske egenskaber (mek)
 • anvende relevante databaser for mekaniske, fysiske og kemiske egenskaber (mek)
 • regne med 2D og 3D vektorer (mat)
 • bestemme reduceret echelonform af en matrix (mat)
 • udføre beregninger med simple matrixoperationer (mat)
 • afgøre om en matrix er inverterbar og i bekræftende fald beregne dens inverse (mat)
 • løse første og anden ordens differentialligninger, generelt og med begyndelsesbetingelser (mat)

Kompetencer

 • foretage metodisk valg af materialer ved hjælp af materialevalgskort i relation til brugssammenhæng såvel som bæredygtighedsprofil (mek + mat)
 • arbejde med matematiske modeller af mekaniske fænomener, hvor de benyttede materiale er for de fænomener, de beskriver (mek + mat)

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger koblet med arbejdsopgaver løst i grupper samt et antal miniprojekter, der gennemføres i grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModeller, mekanik og materialer (mat)
Prøveform
Mundtlig
Den ene delprøve består af en mundtlig eksamen i matematik i midten af semesteret. Denne eksamen vægter 1/3 af kursets samlede karakter. Prøven skal dog bestås med min. 02, for at kurset samlet ses kan bestås.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnModeller, mekanik og materialer (mek)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Anden delprøve, består af et miniprojekt, som danner
grundlag for en mundtlig eksamen og udgør 2/3 af den samlede karakter.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModels, Mechanics and Materials
ModulkodeTBIBDB17104
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design