Teknologiens videnskabsteori og brug af modeller

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagerne skal have gennemført minimum 3. semester på en ingeniør-faglig
bachelor-uddannelse.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • beskrivelse af videnskabelig viden og praksis
 • skabelsen af nye teknologier samt deres genskaber, historiske afhængighed og betydning i samfundets udvikling

Færdigheder

 • vurdere og forstå forholdet mellem videnskabelig viden og praktisk erfaring ved skabelsen af nye teknologier
 • beskrive og analysere typer af viden og kompetencer i ingeniørfagets praksis samt ingeniørers rolle i den teknologiske udvikling
 • karakterisere de heterogene elementer i ingeniørarbejdet og dets vidensdomæner
 • analysere og diskutere anvendelse og begrænsninger ved forskellige typer af viden formidlet i ingeniøruddannelsen
 • identificere elementære videnskabsteoriske problemstillinger knyttet til teknisk videnskab
 • gennemføre en analyse af en aktuel teknologisk udvikling
 • formidle og diskutere aktuelle tekniske udviklingsspørgsmål

Kompetencer

 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og identificere egne og andres kompetencer og roller i samarbejdet
 • opstille procedurer for udvikling og tilegnelse af ny viden

Undervisningsform

Kurset består af en teoretisk del med introduktionsforelæsninger og gruppediskussioner. Denne følges af en studentercentreret projektdel, hvor konkrete elementer af ingeniørarbejde, teknologisk viden og problemløsning analyseres under vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologiens videnskabsteori og brug af modeller
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science and the Use of Models
ModulkodeTBIBDB13404
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design