Design og anvendelse af prototyper

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagers forudsætninger for modulet er gennemførelse af 2. semester i
bachelor uddannelsen i Bæredygtigt design

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • produktfremstilling, herunder bl.a. fremstillingsforløb, bearbejdningsprocesser, fladeprocesser, samleprocesser samt plastprocesser
 • forskellige typer af fysisk fremstilling af et design forslag, herunder mock-ups, funktionsmodeller og prototyper
 • produktionsteknisk udstyr og dets funktionalitet
 • teorier bag og teknikker til design af interaktionen mellem produkter og mennesker
 • brugerinddragelse i designprocesser samt forskellige metoder til at skabe innovative samspil mellem forskellige typer af brugere og designere

Færdigheder

 • identificere og beskrive væsentlige faktorer der har indflydelse på menneske-produkt interaktion i forskellig kontekst
 • designe og udvikle produkters interface/brugergrænseflader baseret på viden om brugerne og den kontekst interaktionen foregår i
 • benytte simpelt værkstedsudstyr, som f.eks. udstyr der benyttes til at standse, ekstrudere samt forme plastik, sandstøbe metal, svejse, lodde og dreje, til at udarbejde egne simple prototyper
 • fremstille prototyper i værksted som fysisk og funktionel realisering af et design der kan benyttes til kommunikation med brugere og andre interessenter om designets brugbarhed
 • evaluere et design og dets brugbarhed på baggrund af brugerinteraktion og test i værksted eller relevant kontekst

Kompetencer

 • benytte fysiske fremstillinger af et design i kommunikation med relevante aktører og til afprøvning og test af design i den tiltænkte kontekst
 • argumentere sammenhængende for den rolle en prototype spiller i et udviklingsforløb og tilrettelægge et udviklingsforløb med anvendelse af prototyper

Undervisningsform

Modulet gennemføres som et problembaseret projektorienteret arbejde inden for modulets overordnede ramme. Projektarbejdet understøttes af en eller flere vejledere. En del af arbejdet vil foregå i værksted, hvor de studerende vil blive introduceret til produktionsudstyr og hvorledes det kan benyttes.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign og anvendelse af prototyper
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and Use of Prototypes
ModulkodeTBIBDB13301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design