Produkter, brug og kontekst

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagere skal have gennemført modulerne Aktørorienteret design og
Feltstudier og socio-materiel analyse.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

  • begreber og forståelsesapparater indenfor socio-materiel analyse (herunder social konstruktion og aktør netværk)
  • forståelse for hvordan produkter og teknologier kan anskues som sociomaterielle entiteter

Færdigheder

  • anvende en aktørbaseret tilgang til at analysere produkter/teknologier i social kontekst og som del af samfundet
  • anvende en aktørbaseret tilgang til at analysere eget indsamlet materiale og benytte analysen aktivt som en del af en designproces
  • anvende teoretiske begreber indenfor konstruktivistisk og aktørnetværks baserede metoder på egen empiri

Kompetencer

  • identificere processer, der har været bestemmende for nuværende produkters udformning
  • kunne indgå i en faglig diskussion af de tilblivelses-processer et produkt eller en teknologi er, har været eller vil blive, en del af

Undervisningsform

Modulets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektmodulet ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer, som benyttes aktivt i projektet.

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og workshops initieret af underviser og studiekredse omkring cases. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukter, brug og kontekst
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProducts, Use and Context
ModulkodeTBIBDB13202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design