Re-design for bæredygtighed

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagers forudsætninger for modulet er afslutning af 1. semester ved
Bæredygtigt design

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • redskaber til at gennemføre kreativ ingeniørfaglig syntese
 • fremstillingsmetoder og processer, og deres egnethed til at realisere design
 • design for X (med vægt på bæredygtighed)
 • eksisterende anvendte standarder

Færdigheder

 • beskrive et produkts struktur, virkemåde og udformning
 • beskrive et produkts fremstilling og montage
 • identificere løsningens socio-tekniske kontekst, og klarlægge meningstilordning og brugsværdi ved interviews og observationer
 • tolke resultater af disse analyser til en række forbedringsaspekter og formulere krav og kriterier for et produkt re-design mht. bæredygtighed
 • skabe flere løsningsforslag til en specifik ny udformning ved kombination af systematiske og kreative teknikker
 • udvælge og detaljere løsningsforslag under hensyntagen til funktionalitet, fremstilling samt brug
 • gennemføre en teknisk vurdering af løsningsforslags godhed i forhold til opstillede krav og kriterier
 • sandsynliggøre løsningsforslags brugsværdi ud fra overvejelser over forskydninger i den socio-tekniske kontekst
 • udarbejde arbejdsblade til at fastholde observationer, overvejelser, løsningsforslag og eksperimenter i analyse- og syntesearbejde
 • udforme et re-design af et produkt på baggrund af udførte analyser og opstille en målsætning samt skabe løsningsforslag
 • udforme simple prototyper i værksted

Kompetencer

 • strukturere problembaseret projektarbejde, herunder anvendelsen af milepæle
 • reflektere over kvaliteten af det oprindelige design sammenlignet med forslaget til er redesign og set i forhold den undersøgte socio-tekniske kontekst såvel som bæredygtigheds dimensioner
 • formidle løsningen på et problembaseret projektarbejde samt den gennemførte proces

Undervisningsform

Modulet gennemføres som et problembaseret projektorienteret arbejde indenfor modulets overordnede ramme. Projektarbejdet understøttes af en eller flere vejledere.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRe-design for bæredygtighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRe-design for Sustainability
ModulkodeTBIBDB13201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design