Modeller, mekanik og materialer

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

De almindelige adgangsbetingelser for studiet i Bæredygtigt design

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • forskellige materialetyper og materialeegenskaber
 • korrosion og overfladefænomener
 • kræfter, momenter og ligevægtsbetingelser for plane og rumlige kraftsystemer
 • statik, friktion, og snitkræfter
 • massemidtpunkt og inertimoment
 • spændinger og deformationer i simple plane bjælker
 • 2D og 3D vektorer, prikprodukt, krydsprodukt samt anvendelser heraf
 • opstilling og løsning af lineære ligningssystemer
 • invers matrix
 • første ordens differentialligninger
 • anden ordens lineære differentialligninger med konstante koefficienter

Færdigheder

 • opstille modeller for statiske og dynamiske fænomener
 • bestemme spændinger og tøjninger i simple, lineært elastiske konstruktionselementer
 • benytte statik ved beregning af bl.a. friktion og snitkræfter samt redegøre for anvendte modelantagelser
 • beskrive materialer og deres egenskaber
 • begrunde materialevalg og anvende relevante databaser for mekaniske, fysiske og kemiske
 • regne med 2D og 3D vektorer
 • bestemme reduceret echelonform af en matrix
 • løse lineære ligningssystemer dvs. afgøre løsbarhed og bestemme den fuldstændige løsning
 • udføre beregninger med simple matrixoperationer
 • afgøre om en matrix er inverterbar og i bekræftende fald beregne dens inverse
 • løse separable første ordens differentialligninger, generelt og med begyndelsesbetingelser
 • løse anden ordens lineære differentialligninger med konstante koefficienter, generelt og med begyndelsesbetingelser

Kompetencer

 • foretage et systematisk valg af materiale i relation til emnegeometri, emnekrav
 • arbejde med matematiske modeller af mekaniske fænomener og kunne diskutere hvilke fysiske og materialemæssige fænomener, de beskriver

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger koblet med arbejdsopgaver løst i grupper samt et antal miniprojekter, der gennemføres i grupper

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModeller, mekanik og materialer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModels, Mechanics and Materials
ModulkodeTBIBDB13104
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design