Feltstudier og socio-materiel analyse

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

De almindelige adgangsbetingelser for studiet i Bæredygtigt Design

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • problembaseret projektarbejde og gruppearbejde
 • feltstudier som metode i problemorienteret læring
 • vidensproduktion og videnskabelig praksis med særlig fokus på etnografiske metoder til studie af aktører og brugspraksis
 • samfundsmæssige betingelser for videnskabelig praksis og samspillet mellem produkter og teknologiers udvikling og brug
 • begreber til at analysere brugsprocesser og domesticering af produkter

Færdigheder

 • at benytte etnografiske metoder til at studere brugere og brugspraksis
 • analysere produkter og teknologier i deres brugskontekst og som samfundsmæssig praksis
 • identificere aktører af relevans for brugsprocessen til kilder til viden om produkters brug
 • anvende teoretiske begreber på egen indsamlet empiri
 • arbejde med tids- og resourcestyring i projekter

Kompetencer

 • at reflektere over egen rolle som observatør af brugere og brugspraksis
 • at reflektere over anvendeligheden af etnografiske metoder og studier af brugere og brugspraksis i designprocesser
 • at udvikle læringsmål for et projektarbejde
 • at gennemføre en socio-materiel analyse i relation til en designfaglighed

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, workshops, individuelle øvelser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFeltstudier og socio-materiel analyse
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelField Studies and Socio-material Analysis
ModulkodeTBIBDB13103
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design