Kandidatspeciale

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1., 2. og 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatspecialet er det sidste element i en videnskabelig uddannelse, og de studerende har derved mulighed for at integrere og uddybe tidligere erhvervede kompetencer i form af et selvstændigt videnskabeligt arbejde.

Læringsmål

Viden

  • Kan redegøre for international forskningsbaseret viden indenfor et selvvalgt vidensområde relateret til udfoldelse af idræt eller anden form for fysisk aktivitet
  • Kan redegøre for de mest relevante teorier og modeller indenfor det selvvalgte vidensområde

Færdigheder

  • Kan på baggrund af en veldokumenteret problemstilling selvstændigt planlægge og designe en videnskabelig undersøgelse indenfor det valgte vidensområde vha. relevante kvalitative eller kvantitative metoder
  • Kan selvstændigt argumentere for, udvælge og integrere videnskabelige metoder og redskaber til undersøgelse af det eller de valgte vidensområder
  • Kan sammenholde, diskutere og vurdere de i projektarbejdet anvendte videnskabelige teorier og metoder
  • Kan formidle problemer, metoder og resultater indenfor det eller de valgte videnskabelige fagområder på akademisk niveau både mundtligt og skriftligt
  • Kan identificere og videnskabeligt dokumentere og bearbejde en konkret problemstilling med idrætsvidenskabelige elementer
  • Kan på baggrund af en veldokumenteret problemstilling selvstændigt planlægge og designe en idrætsvidenskabelig undersøgelse

Kompetencer

  • Kan selvstændigt initiere og udføre samarbejde inden for og mellem faggrupper, der er aktører inden for idræts- eller bevægelseesområdet
  • Kan kritisk reflektere over egen læreporces i relation til idrætsvidenskabeligt arbejde og på det grundlag tage ansvar for egen udvikling og læring

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeSTIIDR20K4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet