Registrering, analyse og vurdering af relevante data ved fysisk aktivitet

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tager udgangspunkt i læringsmålene for kurser og projektmoduler på tidligere semestre

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om og forståelse af de fysiske parametre der er anvendt i forbindelse med projektet.

Færdigheder

  • Anvende idrætsfaglig viden til design af en mindre videnskabelig undersøgelse / et mindre videnskabeligt forsøg med relation til fysisk aktivitet og eller træning baseret på en hypotese.
  • På baggrund af den konkret idrætsvidenskabelig problemstilling udvælge og argumentere for relevante metodiske tilgange (herunder statistik), der er egnet til belysning af problemstillingen
  • Anvende relevante metoder til måling/test af fysisk præstationsevne.

Kompetencer

  • Tage ansvar for, og kunne begå sig i laboratoriet med forsøgspersoner
  • Analysere og syntetisere indsamlede data i henhold til forsøgets design
  • Vurdere forsøgsdesign og resultater i relation til relevant faglitteratur
  • Syntetisere og præsentere resultaterne i overskuelig form
  • Kan reflektere over hvordan arbejdsprocessen i projektet afspejles i kvaliteten af projektarbejdets resultater

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRegistrering, analyse og vurdering af relevante data ved fysisk aktivitet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelRegistration, Analysis and Evaluation of Relevant Data During Physical Activity
ModulkodeSTIIDR20B5_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet