Ledelse i den markedsgjorte stat

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den markedsgjorte stat indeholder sit eget sæt af strukturer og systemer samt er bærer af en særlig kultur og identitet. I den markedsgjorte stat arbejdes der med konkurrence om opgaver, udbud/udlicitering til private og andre leverandører, styring via kontrakter og virksomhedsplaner, pris- og omkostningsbevidsthed, serviceorientering og kundetænkning, valgmuligheder samt selskabsdannelse og frasalg af offentlig virksomhed.

Den ’markedsgjorte stat’ bringer løfter om lavere omkostninger, bedre kvalitet og øget responsivitet i den offentlige service produktion. Samtidig indeholder den markedsgjorte stat en række faldgruber, erfaringer fra forskellige serviceområder stiller spørgsmålstegn ved effektiviteten af den markedsgjorte stat og der er udviklet nye alternativer til traditionelle former for markedsgørelse. Således åbner den markedsgjorte op for muligheder og stiller krav til ledelse og indretning af den offentlige serviceproduktion på alle niveauer i den offentlige sektor (stat, region, kommune, institution/organisation).

Modulet vil fokusere på hvilke muligheder og udfordringer den markedsgjorte stat giver for offentlig ledelse og hvordan offentlige ledere bedst muligt kan udnytte mulighederne og håndtere udfordringerne. Overordnet vil modulet arbejde med de to spørgsmål:

 1. Hvad er ledelse i den markedsgjorte stat?
 2. Hvordan agerer man som leder i den markedsgjorte stat?

Læringsmål

Viden

På modulet forventes det at deltagerne opnår:

Viden om

 • Ledelsesroller i den markedsgjorte stat.
 • Gængse teorier, modeller og former for markedsgørelse.
 • Den historiske baggrund for den markedsgjorte stat.
 • Forskning i og evaluering af forskellige former for markedsgørelse.

Færdigheder

På modulet forventes det at deltagerne opnår:

Færdigheder i

 • At vurdere og begrunde argumenter for og imod forskellige former for markedsgørelse i den offentlige service produktion.
 • At forstå de ledelsesmæssige konsekvenser af den markedsgjorte stat.

Kompetencer

På modulet forventes det at deltagerne opnår:

Kompetencer til

 • På ledelsesniveau at kvalificere muligheder og begrænsninger ved markedsgørelse af offentlig serviceproduktion i konkrete situationer
 • På ledelsesniveau at deltage i planlægning og forvaltning af offentlig serviceproduktion i den markedsgjorte stat i konkrete situationer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnLedelse i den markedsgjorte stat
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement in the Marketized Public Sector
ModulkodeSMG140096F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet