Organisationspsykologi

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologien. Den psykologiske forståelse af organisationer og arbejdsliv er først og fremmest baseret på socialpsykologien, der handler om samspillet mellem mennesker og om individet i den sociale kontekst. Organisationspsykologien anlægger en udpræget procesopfattelse af det organisatoriske liv: Der fokuseres på, hvordan de organisatoriske strukturer og systemer egentlig udvikles, opretholdes og ændres gennem relationer, interaktion og kommunikation mellem mennesker. Det sociale samspil i arbejdslivet og i andre organisatoriske sammenhænge betragtes som uløseligt forbundet med deltagernes kulturelle såvel som personlige værdier og betydninger, der stedse forstærkes eller svækkes, bekræftes eller negligeres gennem samspillet. Med denne indfaldsvinkel anlægges en etisk og kritisk opmærksomhed på psykosociale problematikker om læring/ fortrængning, udfoldelse/ hæmning og trivsel/belastning i den organisatoriske kontekst.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

- grundlæggende socialpsykologiske fænomener i arbejdsliv og organisationer.

- problematikker om grupper og individualitet i organisationspsykologisk perspektiv.

- centrale arbejds- og organisationspsykologiske begreber, teorier og metoder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

- at anvende relevante psykologiske begreber og teorier på ledelsesproblematikker i arbejds- og organisationslivet.

- at analysere arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger.

- at diskutere og kritisere arbejds- og organisationspsykologiske tilgange. 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

at vurdere og bedømme det teoretiske grundlag for arbejds- og organisationspsykologiske indsatser.

- at anlægge procesperspektiver på arbejds- og organisationspsykologiske problematikker.

- at vurdere og bedømme metodeanvendelsen i arbejds- og organisationspsykologisk udvikling. 

Undervisningsform

Seminarer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnOrganisationspsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Psychology
ModulkodeSMG140088K
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt projekt inkl. eksamination.

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet