Musikæstetik

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning og studier i musikæstetik og der undervises i:

 • musikæstetisk teori
 • æstetikteori
 • musikæstetiske positioner og problemstillinger

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • musikæstetiske forhold og teorier
 • opfattelser af fænomenet musik
 • sammenhænge mellem musikværker og musikæstetiske positioner og opfattelser
 • æstetikhistoriske og –teoretiske perspektiver
 • relationer mellem musik og andre æstetiske områder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrer færdigheder i:

 • at afgrænse og fokusere musikæstetiske emner
 • at sammenholde og diskutere forskellige æstetiske og musikæstetiske opfattelser
 •  at redegøre for væsentlige musikæstetiske implikationer i relation til musikværker og fænomener.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Kompetencer til:

 • at fremstille musikæstetiske emner i mundtlig og skriftlig form
 •  at forholde sig til egne og andres opfattelser af musik i forhold til et musikæstetisk forståelsesperspektiv

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikæstetik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde
inden for Musikæstetik
- Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må være på maksimalt være på 2 sider.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAesthetics of Music
ModulkodeSIMUS20209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
1. semester (sidefag)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet