Musikhistorie

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikhistorie og historieteori samt et projektarbejde i relation til modulets musikhistoriske emner. På baggrund af et pensum på 600-800 sider forelæses og undervises i:

  • Et antal udvalgte og relativt bredt repræsentative emner inden for vestlig musikhistorie
  • grundlæggende historiografi.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • den vestlige musiks historie, herunder principper for afgrænsning i perioder, genre- og stilartsbestemmelse m.v. samt om relevante ekstra-musikalske forhold og implikationer på et grundlæggende niveau
  • videnskabelige problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikhistoriske fremstillinger.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at beskrive og diskutere elementer i den vestlige musiks historie i kontekst
  • at reflektere over historiografiske problemstillinger og implikationer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at afgrænse og analysere musikhistoriske forhold hensigtsmæssigt
  • at beskæftige sig kritisk og formidlingsrettet med musikhistoriske spørgsmål.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikhistorie
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten skal undersøge og analysere problemstillinger, fænomener, genrer eller lignende, der relaterer sig til et eller flere af de musikhistoriske emner, der forelæses indenfor i kursusdelen. Prøven skal dokumentere, at de studerende har tilegnet sig grundlæggende færdigheder i at beskrive musikalske fænomener i historisk belysning.

Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle
projektrapporter.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning. Votering og karaktergivning må højst udgøre 10 minutter og højst 5 minutter ved individuelle eksamener.
Prøven bedømmes af eksaminator og bedømmer.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
projektrapport
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic History
ModulkodeSIMUS20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester sidefag
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet