Musik og digital teknologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i digital musikteknologi og registrering, og der undervises i:

  • grundlæggende indføring i musikrelateret digital teknologi
  • transskription vha. musikprogrammel
  • klangdannelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • digital teknologi i relation til musik og musikfaglige emner
  • moderne musikteknologi og IKT inden for moderne musikproduktion.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at anvende digital musikteknologi til notation og transskription
  • at anvende musikprogrammel mhp. satsarbejde og performance.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge relevante digitale musikteknologier til konkrete musikfaglige opgaver
  • at demonstrere grundlæggende viden om og færdigheder i brugen af IKT-redskaber

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og digital teknologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
• Et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde med digital kontrol af musikalske processer og musik.
• Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må være på maksimalt være på 2 sider.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Digital Technology
ModulkodeSIMUS202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester (sidefag)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet