Calculus_blok1236

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Matematik på A-niveau fra gymnasiet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Reelle funktioner af to og flere variable – definitioner, resultater og teknikker vedrørende partielle afledte
 • Blok 2: Krumning og torsion karakteriserer rumkurver.
 • Blok 3: Integration i plan og rum mht. forskellige koordinatsystemer herunder sammenhæng mellem disse.
 • Blok 6: Optimering under bibetingelser. Kriterier for lokale ekstrema via de anden ordens partielle afledede.

Færdigheder

 • Differentiation af funktioner af flere variable (herunder sammensatte funktioner) samt en geometrisk forståelse heraf
 • Ekstrema for funktioner af to og tre variable.
 • Maksima og minima for funktioner af to variable.
 • Blok2: Bestemme krumning og torsion, buelængde, hastighed, acceleration og give geometrisk fortolkning heraf.
 • Blok 3: Opstille og udregne simple plan- og rumintegraler i forskellige koordinatsystemer.
 • Blok 6: Retningsafledede, gradientvektorer, Hessematricer for funktioner af 2 variable. Lagrangemultiplikatorer.

Kompetencer

 • Kan anvende metoder og begreber fra calculus, herunder blok 2, 3, 6 – se nedenfor - på givne faglige problemstillinger
 • Blok 2: Rumkurver
 • Blok 3: Integration
 • Blok 6: Optimering

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, videoer, quiz, digitaliseret selvstudium, fagrettede workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCalculus_blok1236
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCalculus_1236
ModulkodePLLANB20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design