Lineær Algebra_blok 1247

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Matematik på A-niveau fra gymnasiet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Vektorer, matricer og lineære ligningssystemer. Sammenhængen mellem løsning af lineære ligningssystemer, associerede matricer og operationer på disse.
 • Lineær uafhængighed og dimension. Egenværdier og egenvektorer.
 • Sammenhængen mellem egenskaber for en matrix og dens reducerede.
 • Blok 4: Ortogonalitet og ortonormale baser.
 • Blok 7: Mindste kvadraters metode og forbindelsen til ortogonal projektion. Ortogonale og symmetriske matricer.

Færdigheder

 • Matrix-vektorprodukt, produkt og sum af matricer. Rækkeoperationer. Gausselimination.
 • Egenværdier og egenrum.
 • Løsning af lineært ligningssystem på vektorform.
 • Basis for underrum hørende til en matrix.
 • Blok 4: Gram Schmidt, projektion på underrum, projektionsmatricer. Koordinater for en vektor mht. en ortonormal basis.
 • Blok 7: Mindste kvadraters metode på et datasæt.

Kompetencer

 • Kan anvende metoder og begreber fra lineær algebra, herunder (blok 4 og blok 7 – se nedenfor) på givne faglige problemstillinger.
 • Blok 4: Ortonormale baser.
 • Blok 7: Ortogonale projektioner.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, videoer, quiz, digitaliseret selvstudium, fagrettede workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineær Algebra_blok 1247
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear Algebra_1247
ModulkodePLLANB20104
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design